Prayers to Our Lady: The Hail Mary in English, Filipino and Some Native Languages

Our Lady of Fatima

Prayers to Our Lady to teach and share in English, Filipino and some regional dialects.  Please feel free to contact us and share your region’s version.

‘Hail Mary’ in English

Hail Mary, full of grace.
The Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.

‘Hail Mary’ in Tagalog Translation

Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasiya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala
sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman
ang anak mong si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami’y mamamatay.
Amen.
‘Hail Mary” in Ilonggo Translation
Maghimaya ka
Maria
Nga napuno ka sang grasya
Ang Dios yara sa imo
Ginadayaw ka
labi sa manga babaye nga tanan
Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyannga si Jesus.
Santa Maria,
Iloy sang Dios
Igampo mo kami nga
makasasala
Niyan kag sa oras sang amon pagkamatay
Kabay pa!

“Hail Mary” in Bisaya Version
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya.Ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan

ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan

man usab ang bunga sa tiyan mo nga si

Hesus.

Santa Maria Inahan ka sa Dios, ig-ampo

mo kaming makasasala.

Karon ug sa oras sa among igkamatay.

Amen.

How do you pray the Hail Mary in your dialect?  Send us your version!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s